Bạc Tóc - Hói Đầu

Rụng tóc, bạc tóc, hói đầu ảnh hưởng tới 80% đàn ông ở tuổi 70 (rụng tóc theo kiểu nam) và khoảng một nửa số phụ nữ (tóc rụng kiểu nữ).

Cùng với yếu tố di truyền đóng một vai trò quan trọng.
Rụng tóc có thể bắt đầu ở bất kỳ lứa tuổi nào trong hoặc sau tuổi dậy thì, ngay cả ở tuổi vị thành niên cũng có thể mắc chứng này.

error: Content is protected !!